השפעת סאונה על דמנציה ובריאות מחשבתית (קוגניציה)

בהמשך לפוסטים על השפעת סאונה על בריאות הלב, כמובטח, אני ממשיך את הבדיקה על השפעות הסאונה על דמנציה ומחלות קוגניציה אחרות. אם מסתכלים על בריאות (או חולי) מודרני, לב ומחשבה הם 2 מתוך ארבעת הנושאים החשובים ביותר (יחד עם סרטן ומחלות שמשפיעות על אינסולין וסוכר).

נראה שלסאונה השפעות מסויימות על בריאות הכרתית. במחקר נוסף של Laukkanen, שפורסם ב2017 רואים שלקבוצת גברים פינית שהשתמשה בסאונה לעיתים קרובות יותר (4 עד 7 פעמים בשבוע) היה סיכון נמוך ב66% לחלות בדמנציה מול הקבוצה של פעם אחת בלבד (HR=0.34, 95% CI: 0.16-0.71) לאחר בדיקת ממוצעת של 20 שנה, אחרי התאמה (קורולציה) למספר משתנים. תוצאות דומות דווחו למחלת אלצהיימר במיוחד, כששימוש של 4-7 ימים בשבוע הוביל להורדת סיכון של 65% מפעם אחת (HR=0.35, 95% CI: 0.14-0.90). שימוש בסאונה 2-3 פעמים בשבוע נקשר לסיכון מופחת, אך ההבדל בסיכון בין הקבוצה הזו לקבוצת 4-7 פעמים בשבוע או פעם אחת לא היה משמעותי.

מכיוון שלנשים יש סיכון גבוה יותר לחלות במחלות דמנציה במשך החיים – במיוחד אלצהיימר – מאשר גברים, חשוב לבדוק את הקוהורט (קבוצה) הזו במיוחד. במחקר של 13,994 גברים ונשים הראה ששימוש בסאונה 9-12 פעמים בחודש (בערך 2-3 פעמים בשבוע) הראה שיפור של 53% בסיכון לדמנציה (HR=0.47, 95% CI: 0.25–0.88) ב20 השנים הבאות לאחר המחקר, וירידה כללית בסיכון של 19% ב39 שנים לאחר סיום המחקר (HR=0.81, 95% CI: 0.69–0.97) בהשוואה לקבוצה שלא השתמשה בסאונה או שהשתמשה אך פחות מ4 פעמים בחודש. השינוי הזה לא הושפע מקורולציה למין, מה שאומר שההשפעה דומה לגברים ונשים. הממצאים האלה מבטיחים מכיוון שהם משפיעים על טווח גדול של מחלות דמנציה, כולל אך לא רק אלצהיימר.